Nyiksik Bulu

Olih: I Madé Sukara
http://3.bp.blogspot.com/-Wry5Vqo07iM/UavaWbEn1RI/AAAAAAABO-0/p3X-4sW9scI/s1600/
Sumber Gagambaran

Bangkiang sakit nguyeng arit,
Padangé makilit di natahé lengit,
Padiné mentik landung,
Balinin makejang puyung,
Kenehé bingung tuyuhé ngapung
Marbar pangkung dasan maclempung

Teked jumah kilangan somah
Kebitin wadah tepukin uyah
Ungkabin gedah baasé telah,
Gantiné lacur kudiang ngulah.

Basang layah tangkah ngahngah,
Batis benyah amah lintah,
Kanggoang jukut biah-biah,
Buung sugih lacuré maumah.

Duh déwa ratu...!
Napiké tiang kapastu...?


NB: Puisi kakawian I Madé Sukara sané mamurda “Nyiksik Bulu” puniki naanin kawedar ring rubrik Bali Orti (Bali Post) Redité Pon, 15 Désémber 2013

No comments