Tudékamatra

Tudekamatra

I Putu Gedé Raka Prama Putra utawi sané ketah kauningin antuk Tudékamatra ring kakawian-kakawian dané embas ring Gianyar, dina Anggara tanggal 18 Désémber 1990. Yadiastun kantun wimuda, nanging dané wantah silih sinunggil pangawi sané nindihin sastra Bali modéren.
Pangawi sané sampun tamat saking Fakultas Ékonomi Universitas Mahéndradatta puniki malajah ngripta daweg kantun masekolah ring SMAN 1 Blahbatuh. Kakawian-kakawiannyané naenin munggah ring Majalah Éksprési, Majalah Satua, Bali Orti (Bali Post), Bali Post, Pos Bali, Médiaswari (Pos Bali), lan Dénpost. Cakepannyané sané sampun kawedar inggih punika:
Padang Tuh (Puisi, 2013)
Belog (Pupulan Satua Cutet, 2014)
Ombak Raré Bali (Puisi, 2015)
Mangkin dané makarya dados wartawan ring Pos Bali lan dados rédaktur rubrik Gema Siswa ring Pos Bali. Sané dot matemu sareng pangawi puniki, rarisang rauh ka pondoknyané ring Banjar Kemenuh Kangin, Désa Kemenuh, Sukawati-Gianyar.
Niki wantah kakawiannyané sané mamurda “Adaké?” sané kaambil saking cakepan “Padang Tuh”

Adaké?
(Tudékamatra)

Gumi jani yén suba masan pemilu
Calon-caloné nyansan liu
Mirib ké ia milu-milu?

Apang maan tegaké ba duur
Dini-ditu gelar-gelur
Kemu mai masesaud

Ané aget maan tegak
Tuah bisa makedék ngakak
Mula jelema merkak!
Ané sing maan, ngaé rusuh
Apang sing pocol peluh
Mula jelema buduh!

Makejang mapi-mapi ririh
Nanging sujatiné pamrih
Patuh sing demen tuyuh

Adaké ané sujati rungu
Tusing guyu-guyu
Ané patut gugu?


2009

No comments