Puisi-puisi I Putu Ésa Astawayana; Nguntul

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Ning

Ning... 
Sujatiné Maarti Bening

Nanging... 
Aab Gumi Mangkin

Ya Ja Mabesikan... 
Nanging ten marupa melah

Makejang Ngodag
Ngaku Élit
Pada Mawicara Nanging...
Calép Ngutamayang Golangané

Ning... 
Pidanké buin ning....
Sujati malih marupa bening.

(astawayanas-14/2/20-Sukawati)Nguntul

Nguntul
Jani liu anaké nguntul
Sing di tongos magaé, sing di betén balé kulkul
Makasami pada muntul...

Nguntul
Sawiréh jaman ngancan modérn
Ngranayang samian anaké muntul
Sibuk mecik Smartphoné diastun ramé makumpul

Nguntul
Sujatiné nguntul niké becik
Nguntul meaarti raga introspéksi 
Nolih ka betén, pabedikin nyengéngét ka duwur

Nanging nguntul
Yén suba ngancan lebihan
Bisa makada raga engsap ngorti
Ulian muntul mecik smartphoné
Yadiastun ramé makumpul

(astawayanas-19/2/20-Sukawati)


I Putu Ésa Astawayana
meneng ring Gianyar. Makarya dados staf Humas ring Pemerintah Kota Denpasar.

No comments