Puisi Madé Sanggra; Suara Saking Sétra

Sumber Potrekan; gratisography.com
Suara Saking Sétra
Olih: Madé Sanggra

haaaaa....... ha......... ha, ha.........
hiiiiiii....... hi....... hi, hi.............
suud ja, suud........! entengang bayuné!

            ..........ah, suud
            maplalianan aji api
            tondén ké mrasa limané puun
            ingsun tan purna
            tan lila!
            yén gegumuk ingsun
            kasambehin kembang ura
            ngatahun..........
            nanging lali ring sesana
            piwal ring swadharma

haaaaa......... ha......... ha, ha............
hiiiiiii......... hi.......... hi, hi..............
suud ja, suud........! patutang raosé!

            .......ah, suud
            mageburan marep ring anak mlalung
            tondén ké mrasa ragané lepég belus!
            indaang tinggalin tingkahé tolih tunduné
            kénkén.........? nah, né jani
            dabdabang tindakané
            sadéréng gong macegur!

haaaaa......... ha........ ha, ha.........
hiiiiiii......... hi......... hi, hi...........
suud ja, suud.........! tunggalang idepé!


4 comments: