Puisi-puisi IDK Raka Kusuma; Pongah Juari

Gagambaran Manik Sudra

Pongah Juari, I

jeroné kama-mai
ngraos pongah juari
: guminé jani sayan melah
apa-apa dija-dija makenyah

tawang tiang
tetujon jeroné ngraos kéto
tawang tiang
apang ada nglosoin pamelin roko

tawang tiang
jeroné nyungjungang anak kuasa
tawang tiang
apang élah natakang lima


Pongah Juari, II

pongah jeroné!
juarin jeroné!
apang sayan melah?
paningalané dengéngang
cureng sekenang

liu brayané uyut
liu brayané makerah
ngranaang guminé benyut
ngranaang guminé benyah

saja patrambiah dini – ditu
wewangunan ngolét, liu
apa tekaanga? maling bani
sing takut mati

saja begeh rurung ngrédép aji hotmik
entasin motor maroda pat maroda dua
taén ningeh anaké pada pakrimik?
jani dija-dija
rurungé melah pasaja
nanging dadi paentasan buta kala


Pongah Juari, III

apané sayan melah?
apané sayan makenyah?

yén meled maan bati
barang adep. tanjaang kema-mai
da ngadep munyi tan pabukti
aji kemikan pongah juari!

sing dingeh raosé dija-dija?
da ngugu tukang ajum anak kuasa
kliengin yén tepuk
yén sing kéto, gepluk!IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments