Puisi-puisi IGA Putu Mahindu Dewi Purbarini; Béda Semara

 
Sumber gagambaran; www.notesartbrut.ch


Béda Semara

Sadurung gongé macegur
Siluh mlekur igung
Kpung nak buduh mlalung
Ngacuh jaruh
Ngruruh rurung
Aluh mameluh
Inguh luh
Nyiup busung
Ngupin bubuh
Siat-siut tuyuh
Bujuh
Takut buyung
Mangkung bais berung

Sesampuné gongé macegur
Siluh igung makenyung
Langit gumine adung
Atep raket
Mupulan kidung semaran dana

Tabanan, Buda, 6 Méi 2001
Wuku Uyé, Sasih JyésthaNgewangun Balé Dauh

Dayuh balé dauh
Mapasil lulug lengit
Macitak tanah matah
Magobo katah
Maraab ambengan
Maadegan kayu jati
Jati kukuh
Diapin linuh
Ujan angin, krébék pisuh
Ngiring ruruh dresta ne patut
Patut Asta Kosala – Kosali
Mijil pemaliné lali
Liang natah, liang gumi
Maadat Dharma sekala-niskala

Tabanan, Soma, 28 Méi 2001
Wuku Prangbakat, Sasih Sadha.Murtining Gumi


Dumun, mangkin, gumanti pacang rauh
Langit pelung segara pelung
Segara puniki sasuluh langit
Langit punika sasuluh gumi
Melawat selem
Sami pawakan warna ring gumi
Masuluh ai
Ai ngawinan ia
ngawinan iah
ngawinan aing
ngawinan iing
ngawinan piing
ngawinan piung
ngawinan uyung
ngawinan uyung
ngawinan ayan
Ngawinang rahina wengi
Bayu sabda idep maarep yusa yasa
Urip urep sirep nyumpena
Murtining gumi

Tabanan, Saniscara, 2 Juni 2001
wuku Prangbakat, Sasih Sadha


NB: Puisi-puisi puniki kaambil saking cakepan Taji 

No comments