Ningehang Lagu “Tiang Listrik”

Olih: Manik Sudra
 
Sumber Potrekan: Instagram

Nasibné i tiang listrik mula jelék pesan jani. Makejang anaké melihang ia. Nak kénkén kadén unduké ené? Ibi maan tepuk ada mémé tiang listrik abana ka UGD, sagétan ada gambaran tiang listrik bencol lamun bakpaoné, kéto masih liu anaké ané ngaé status baan hastag #savetianglistrik.
Mula warsa 2017 ené tiang listriké ené ngaé gara-gara. Nyén ngorahin nabrak politikus ané sedek ténar totonan? Papah Biu Set ajaka macem-macem. Pedalem kanti bencol lamun bakpaoné anaké. Buin dingeh, bisa-bisa amnésia koné. Yén saja ia kanti amnésia, sinah ngréok suba kramané, sinah nyansan ramé anaké ané lakar misuh nemah tiang listriké totonan. Kramané pasti lakar marasa kélangan Papah. Papah ané peduli rakyat cenik, Papah ané penuh keberuntungan, Papah ané, ah... jeg kéweh ngorahang ulian kebaikanné.
Cobak i tiang listrik sing nabrak Papah Biu Set, pasti sing lakar ada ané ngurus. Nyak séndéh di sisin jalané, nyak amah karatan, sing ada anak ngurus. Paling melah nasibné, teka petugas PLN lantas ngantinin baan ané baru.
Mula seken-seken jelék nasibné i tiang listrik. Antiang dogén suba kayang ené ia matuntut di pengadilan. Kénkén ya lakar abetné i tiang listrik nyanan di pengadilan. Apang tawanga kénkén rasané negak di malun hakimé. Matuntut! Pasti 100% i tiang listrik lakar ngeling gerong-gerong.
Jelék, jelék, jelék pesan nasibné i tiang listrik. Nanging, sajelék-jelék nasibné, ia dadi terkenal jani. Bahkan ngalahang keténarané Raisa lan Via Vallen, ups. Coba tolih kénkén kramané matuwus di médsos ngortaang i tiang listrik. Ané paling kréatif, kanti ada ané ngaénang gamé ‘menabrak tiang listrik’ #mih. Lan apang tawang dogén, tumbén jani ada anak ngaénang i tiang listrik lagu. Lagu! Pasti i lampu, i kepiting, i arda, i kabel, i talin kabel lakar iri yén ningehang unduké totonan. Mih, satu sisi nasibné jelék, satu sisi ia terkenal jani. #nasib.
Nawang kénkén isin laguné totonan? Sing? Dot nawang? Mai pebalih bareng-bareng.

No comments