Tusing Siteng Maguwer

Olih: IB. N. Bawa
http://archive.ivaa-online.org/img/artworks/big/
"Dikacangin" Gagambaran Olih I Nyoman Masriadi

Padiné uyak wereng
Mamula undis amah bikul
Atiné setata bungeng
Lima batis marasa dengkul

Ka peken séngol meli jukut
Ka Bringkit ngadep sampi
Lén bongol buin bungkut
Sakadan sakit bakat tampi

Dabdabang ka pasih malukat
Apang tuara saling uber
Kénkénang ngalih bayuné léwat
Dugas nu siteng maguwer


NB: Puisi puniki naanin kamuat ring rubrik Bali Orti (Bali Post) rahina Redité Pon, 10 Maret 2013


No comments